Aturem la tala d'arbres del Carrer Narcís Monturiol

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Vilassar de Mar volem fer públic el nostre absolut rebuig a la tala dels arbres (costat mar) del Carrer Narcís Monturiol, al tram comprés entre l'Avinguda Montevideo i la Plaça Mossèn Andreu Teixídó. Creiem que si l'equip de govern (CiU) volia fer unes obres de millora a la zona, aquestes no havien de comportar la tala sistemàtica de tots els arbres del carrer.
La manca de voluntat de CiU per permetre la participació dels veïns i veïnes del poble en aquells afers que els afecten directament només fa que demostrar una vegada més, la política de fets consumats, totalment autoritària i mancada d'autocrítica.

Des de la CUP, demanem a l'equip de govern que faci marxa enrere amb el projecte i valori propostes alternatives parlades, debatudes i consensuades amb els veïns i veïnes de la zona.  Candidatura d'Unitat Popular
Vilassar de Mar, 13 de febrer de 2014