Les treballadores del bar del Centre Cívic del Passeig de Vilassar de Mar diuen prou a la precarietat laboral


L'actual gestor del bar, que actua a través d'una concessió municipal, incompleix la normativa laboral vulnerant greument els drets de les treballadores del bar. La gestió del bar del Centre Cívic del Passeig de Vilassar de Mar és una concessió feta per l'Ajuntament a un privat. 

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilassar de Mar i l'assemblea territorial de la Coordinadora Obrera Sindical al Maresme hem denunciat públicament que l'actual adjudicatari ha gestionat de forma negligent aquest servei.El dilluns 17 de març vam realitzar una roda de premsa per exposar-ho.

Àlex Gallardo, de la COS Maresme, va demanar el suport a les treballadores i les va felicitar per la valentia que han demostrat en denunciar la seva situació. Va explicar que l’hostaleria és un sector dominat per la precarietat, i aquest cas representa un exemple molt clar. Va exigir, en nom de la COS, que la plantilla actual de treballadores ha de continuar al Centre Cívic independentment del futur de l’actual gestor.Seguidament va prendre la paraula Joan Puyo, també militant de la COS Maresme, per desgranar el seguit d’irregularitats laborals comeses per la gerència del Centre Cívic:

· Manca de cotització a la Seguretat Social en determinats períodes i, en altres, cotització molt per sota de la jornada efectivament treballada.

· No abonament del salari estipulat al Conveni col·lectiu corresponent a la jornada laboral completa realitzada.

· Les treballadores estan contractades per 4 hores mensuals mentre fan jornades de més de vuit hores

· Obligatorietat d’hores extraordinàries més enllà dels límits permesos.

· No abonament d'hores extraordinàries ni compensació per descansos.

· No abonament de pagues extraordinàries.

· Endarreriments en el pagament dels salaris.

· Manca de mesures de prevenció de riscos laborals.Per la seva banda, Eli Linares, de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilassar de Mar va remarcar la responsabilitat política de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en la gestió del Centre Cívic, de titularitat municipal, encara que concedit a l’actual gestor privat. Ha denunciat l’opacitat de l’Ajuntament a l’hora de facilitar la informació sobre la concessió i també ha demanat que faci pública quina serà la sortida a aquesta situació irregular. Abans de la roda de premsa, un grup d’usuaris del Centre Cívic han sortit per mostrar el seu suport a les treballadores.